توضیحات تکمیلی محصول

دريچه ديد تابلو (96 * 96) متريال درجه يک