توضیحات تکمیلی محصول

دستگيره رو کار 20 سانتی متری