توضیحات تکمیلی محصول

دستگيره رو کار 15 سانتی متری