توضیحات تکمیلی محصول

شمش نول 4 پیچ بدون روکش فانتزی