توضیحات تکمیلی محصول

شمش نول 6 پیچ روکش دار فانتزی