توضیحات تکمیلی محصول

شمش نول 6 پیچ بدون روکش فانتزی