توضیحات تکمیلی محصول

شمش نول 8 پیچ بدون روکش فانتزی