توضیحات تکمیلی محصول

شمش نول 9 پیچ بدون روکش فانتزی