توضیحات تکمیلی محصول

شمش نول 11 پیچ بدون روکش فانتزی