توضیحات تکمیلی محصول

شینه تک فاز روکش دار 0134A

100 سانتی متر