توضیحات تکمیلی محصول

شینه سه فاز روکش دار 0134

100 سانتی متر