توضیحات تکمیلی محصول

قفل طرح زيمنسي خم 57 درجه (نک از داخل)