توضیحات تکمیلی محصول

قفل مثلث زيمنسی خم 57 درجه (نک از داخل)