توضیحات تکمیلی محصول

قفل کليد سر خود خم 90 درجه (نک از داخل)