توضیحات تکمیلی محصول

قفل کلید سرخود پروانه ای خم 90 درجه (نک از داخل)