توضیحات تکمیلی محصول

قفل کلید سرخود پروانه ای خم 57 درجه (نک از داخل)