توضیحات تکمیلی محصول

قفل کليد سر خود پروانه ای زبانه بلند (نک از داخل)