توضیحات تکمیلی محصول

قفل کليد سر خود زبانه بلند (نک از داخل)