توضیحات تکمیلی محصول

قفل پاپيونی دستگيره مشکی کوتاه (دستگيره و مغزی التراميد)