توضیحات تکمیلی محصول

قفل پاپيونی دستگيره مشکی بلند (دستگيره و مغزی التراميد)