توضیحات تکمیلی محصول

قفل پاپيونی دستگيره کروم استيل بلند (دستگيره و مغزی التراميد)