توضیحات تکمیلی محصول

قفل پروانه ای سوئیچ دار MS 408-1-1

استوانه ای