توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS319

قفل بایگانی دستی جهت نصب بر روی تابلو های صنعتی

تصویر واقعی