توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS505

قفل سوئیچ دار فشاری

تصویر واقعی