توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS507

قفل تخت سوئیچ دار فشاری

تصویر واقعی