توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS703

قفل تخت سوئیچ دار فشاری

تصویر واقعی