توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS719

قفل استوانه ای آچار زیمنسی (ارتفاع-3CM)

تصویر واقعی