توضیحات تکمیلی محصول

قلاب سایز 16 علامت سوالی دو مهره