توضیحات تکمیلی محصول

قلاب سایز 12 علامت سوالی دو مهره