توضیحات تکمیلی محصول

قلاب سایز 14 علامت سوالی دو مهره