توضیحات تکمیلی محصول

ميله ساده کروم استيل سر قرقره دار 90 سانتي متری