توضیحات تکمیلی محصول

ميله سر کج کروم استيل سر قرقره دار 90 سانتي متری