توضیحات تکمیلی محصول

دستگيره رو کار 30 سانتی متری