توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS484

قفل عمودی سوئیچ دار جهت نصب بر روی تابلو های ایستاده

تصویر واقعی