توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS761

قفل عمودی سوئیچ دار جهت نصب بر روی تابلو های ایستاده

تصویر واقعی