توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS822-1-1B

قفل عمودی سوئیچ دار جهت نصب بر روی تابلو های ایستاده

تصویر واقعی