توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS823-1-1

قفل عمودی سوئیچ دار جهت نصب بر روی تابلو های ایستاده

تصویر واقعی