توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS841

قفل عمودی سوئیچ دار جهت نصب بر روی تابلو های ایستاده

تصویر واقعی