توضیحات تکمیلی محصول

قفل MS843

قفل عمودی سوئیچ دار جهت نصب بر روی تابلو های ایستاده

تصویر واقعی