توضیحات تکمیلی محصول

دستگيره رو کار 25 سانتی متری